Egepæle

Kvartskårne egepæle (eller det det svarer dertil)
Kvartskåret vil siger at en kævle er skåret i 4 dele

Som sideproduktion har Ryslinge savværk en produktion af egepæle.
Det er pæle med stort indhold af kernetræ ved jordoverfladen. De svarer til det man førhen kaldte DSB- pæle. Det er 5-10 cm under jordoverfladen at en pæl rådner. Det tilstræbes at pælen lagret et år inden de bliver solgt. Det er vigtigt at egetræet tørrer op inden træet kommer i jorden. Når egetræ tørrer op første gang lukker cellerne i træet og det minimerer råddannelse. Pælene er ikke spidsede, men kan spidses for kunden. De er dog generelt så tykke at de ikke er egnet til nedslådning.
Pælene lagerføres i længder på 1,5 m og 2,5 m , men produceres efter kundens ønske.
Prisniveau: fra 50 kr/stk