Tidligere leverancer

 

 

godset Sørvetorp på Midtlangeland indledte en større renovering af ovedbygningen for nogle år siden. Der er blevet brugt nogle kubikmeter stort tømmer.