Beskrivelse af bindingsværk

 

Marvskåret bindingsværk.

Marvskæring er gennemskæring af centrum af kævlen.

Savværket satser på så vidt muligt at marvskære tømmeret, da det giver mindst mulige svindrevner og tager en del spændinger af kævlen ved gennemskæringen.

Dette er normalt i egetræ.

Bindingsværk bør være marvskåret, da det ellers vil revne. Disse revner kan godt nok stoppes til med fæhår og diverse fugemasser. Men det må betragtes som en håndværksmæssig nødløsning.

Frasorteret egetømmer. Dette er ikke blevet marvskåret og ender sine dage i bedste fald som griselegetøj

 

Loftsbjælker bør også være marvskåret for at undgå store svindrevner. Her er der dog nogle begrænsninger i dimensionerne, da der endnu er en begrænsning i hvor store kævler, man kan få i douglas, som loftsbjælker skæres af.

 

Billede af loftsbjælke fra stuen.

 

 

Egebindingsværk

Hvilke krav stiller man til kvalitet? Hvad er kvalitet på bindingsværk?

Efter lagring af tømmer i 3-4 år, er det sjældent at tømmeret er helt lige. Hvilke krav kan man stille? Nogle kan bedst lide moderen, andre datteren. Det vil se forkert ud, hvis tømmeret bliver høvlet helt lige og samlet, som om det er en snedkerkonstruktion. Tømmeret skal have en vis urolighed/skævhed, uden det skæmmer den håndværksmæssige udførelse. Snoning af tømmeret er et af de punkter, der er svært at acceptere ved restaureringsarbejde. Til tider er der ønske om nogle bestemte og store skævheder. Det er ikke altid let at gøre alle tilfreds.

For at holde træet så lige som muligt, stables tømmeret under tørringen i store stakke på op til 4 m i højden for at holde tømmeret i spænd i håb om at gøre bindingsværket så lige som muligt. Det lykkes ikke altid helt, men der skal også bruges korte emner til restaurering.

Derfor sker der en kraftig sortering af tømmeret, inden det bliver solgt til bindingsværk. Der er en stor prisforskel på korte stumper og lange lige stykker til bundremme.

Tømmeret sorteres således, at der slet ikke forekommer råd, og hvis der er døde knaster skal de være meget små. Større knaster bør ikke forekomme. Kanterne på facaden skal være hele, og der må slet ikke forekomme splint på facaden. Tømmeret er nødvendigvis ikke fuldkantet på bagsiden, men der tilstræbes fuldkantet tømmer. Tømmeret skal være marvskåret og med begrænsede revner på facaden.  

Bindingsværk i portåbninger og til indendørs brug kan være af douglas. Tidligere brugte man mere simple træarter f.eks. gran eller poppel.

 

Eksempel på udmærket håndværksarbejde, men udført i ikke lagret  egetræ. Der er sprækker i samlingen på flere millimeter. Det er nu ærgerligt, at det står og gaber sådan.

 

 

 

Eksempel på udmærket håndværksarbejde, men udført i lagret egetræ. Efter 25 år er samlingen stadig intakt.